fbpx

Általános rendelkezések és fogalmak

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.olajcserearak.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatására és használatára vonatkozó szabályokat. A Weboldal üzemeltetője és egyben tulajdonosa a Garaholding Kft (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 18-20 Cégjegyzékszám: 010920368 Adószám: 23753950-2-43 a továbbiakban: Szolgáltató vagy Olajcsere árak). A Weboldal látogatásának feltétele az ÁSZF megismerése. A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése

Weboldal a www.olajcserearak.hu oldalon elérhető internetes felület, amely grafikus elemeket és szoftvereket tartalmaz. A Weboldalon a Olajcsere árak-hoz kapcsolódó tartalmak jelennek meg, ahol a Felhasználónak lehetősége van a közzétett tartalom megismerésére, így többek között értesülhet a Olajcsere árak aktuális ajánlatairól, kampányairól. A Olajcsere árak a Weboldal által, elektronikus úton nyújtja e szolgáltatást a Felhasználók részére. Felhasználó természetes személy, aki a Weboldalt használja. Hírlevél a Felhasználó által, kifejezetten e célból, a Olajcsere árak rendelkezésére bocsátott elektronikus levelezési címre, a Olajcsere árak által rendszeresen küldött, reklámtartalmú elektronikus üzenet. E hírlevélből a Felhasználó értesülhet többek között a Olajcsere árak aktuális ajánlatairól vagy akcióiról, új termékeiről, kampányairól vagy egyéb aktivitásairól.

A Weboldal

A Weboldal használatához szükséges, minimális technológiai feltételek

 • Szélessávú internetkapcsolat
 • Internet böngésző (Internet Explorer 9 vagy e böngésző későbbi verziója, Google Chrome, Mozilla Firefox 7 vagy későbbi verziója, Opera 10 vagy későbbi verziója), amely támogatja a CSS-t és a JavaScriptet
 • A cookie-k alkalmazását lehetővé tevő beállítás
 • Pop-up ablak (pop-up) alkalmazását lehetővé tevő beállítás
 • Microsoft Windows XP vagy ennél magasabb rendű operációs rendszer, Linux, OSX 10.4 vagy magasabb rendű operációs rendszer.

A Felhasználó a Weboldal használata során köteles tartózkodni vagy megszakítani minden olyan cselekményt, amely a Weboldal megfelelő működését akadályozza, különös tekintettel az alábbiakra

 • A Weboldal mások általi használatát zavarja, ideértve a Weboldal használatának akadályozását is;
 • A Weboldal akár tartalmi, akár technikai jellegű beavatkozások általi megzavarása.
 • A Olajcsere árak minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket, továbbá a Felhasználók felelősek a személyi számítógépük, valamint személyes adataik biztonságáért.
 • A Olajcsere árak fenntartja a jogot, hogy a Felhasználók előzetes értesítése nélkül, időszakosan korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést például annak fejlesztése vagy karbantartása céljából.

A Olajcsere árak nem felelős

 • Sem a jogsértésekért vagy a Weboldal elérhetetlenségéért, sem pedig azokért a károkért, amelyeket a Felhasználók a Weboldal használatával összefüggésben okoztak
 • A Weboldal működési zavaraiért, amelyek vis major vagy a Felhasználók, esetleg harmadik személyek jogosulatlan beavatkozásának következményei
 • A Weboldalnak és a Felhasználó hardver és /vagy szoftver konfigurációjának összeférhetetlenségéért
 • Technikai zavarokért, ideértve a Weboldalhoz kapcsolódó minden meghibásodást
 • A Weboldalon elhelyezett termékfotók, így az ár és a termékleírás is csak azt a célt szolgálja, hogy általánosságban bemutassa a Olajcsere árak választékába tartozó szolgáltatásokat.
 • Minden a Weboldalon megjelenített tartalom, ideértve a védjegyeket, fényképfelvételeket (fotókat), leírásokat, applikációkat a jog által védett tartalomnak minősülnek. E tartalmak bármelyikének teljes vagy részleges felhasználása jogsértő.
 • A Olajcsere árak nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett tartalomnak a Felhasználó által történő felhasználásának következményeiért. Továbbá a Olajcsere árak nem tartozik felelősséggel sem a Felhasználók, sem harmadik személyekkel szemben azokért a károkért, amelyek a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalon közzétett információk felhasználásának következményei.

A Hírlevél szolgáltatás

A Hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a regisztrációs felületen az alábbi adatok megadásával rendelheti meg:

 • Megadja az email címét, amelyre a hírlevelet kéri
 • A megjelölt négyzet kipipálásával kifejezi hozzájárulását, miszerint reklámtartalmú elektronikus hírlevelet kíván kapni
 • Aktiválja a hírlevél szolgáltatást az emailben megküldött linkre történő kattintással, amely emailt automatikusan küld a rendszer a Felhasználó által megadott email címre annak érdekében, hogy ellenőrizze a regisztráció során megadott adatok helyességét. Abban az esetben, ha az adatok megerősítésére a regisztrációt követő 14 napon belül nem kerül sor, az összes megadott adat törlésre kerül.
 • A Hírlevél szolgáltatásra történő fentiek szerinti feliratkozással, a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklámtartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.
 • A hírlevél egyes funkcióinak használata a Felhasználó aktivitásán és email azonosítójának helyes konfigurációjától függ.
 • A Hírlevélre feliratkozott Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a Hírlevélről, amelyet minden egyes Hírlevélben elhelyezett linkre kattintva tehet meg.
 • A Hírlevél szolgáltatás a a Olajcsere árak által biztosított, ingyenes szolgáltatás.

Személyes adatok védelme

A Weboldal használatával és a Hírlevél szolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Olajcsere árak Adatvédelmi és cookie szabályzata tartalmazza, amely elérhető a www.olajcserearak.hu/adatvedelem oldalon.

Befejező rendelkezések

 • Azokban az esetekben, amelyekről a jelen ÁSZF nem rendelkezik, a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok szerint kell eljárni.
 • A Olajcsere árak fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Weboldalhoz kapcsolódó valamely tartalmat, ideértve, de nem kizárólagosan valamely termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tartalmat.
 • A Olajcsere árak jogosult e feltételeket bármikor megváltoztatni. A módosított ÁSZF a honlapon történő közzététellel lép hatályba. A Felhasználók a honlapon rendszeresen tájékozódhatnak az ÁSZF aktuális rendelkezéseiről.

Jelen ÁSZF 2018. május 20. napjától érvényes.

Rólunk röviden

Szervizünk számára az Ön elégedettsége a legfontosabb.
2014 óta működünk hivatalos UNIX partnerszervizként. Ez idő alatt több ezer autó javítását végeztük el. Ügyfeleink elismerését jelzi, hogy kétszer is mi nyertük el az „Év Kia szervize” díjat.

Szeretettel várjuk szervizünkbe!

Írj véleményt, kattints a csillagokra kattints a Logónkra előre is köszönjük!

Kapcsolat

Címünk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 18-20.

Telefon: +36 (70) 413-2159
E-mail: info@olajcserearak.hu

Copyright © 2020. All rights reserved. – UNIX Partnerszerviz Budapest.

ÉRTESÍTŐNK

Hogy ne maradj le a kedvezményekről...

Elsőként értesülhetsz, csak add meg a neved és E-mail címed